KANCELARIA
NOTARIALNA

Weronika Lendla Barbara Różańska-Filipczak
Notariusze spółka cywilna

O NAS

Nasza Kancelaria mieści się w Nowym Centrum Łodzi (NCŁ), przy ulicy Gen. Romualda Traugutta pod nr 25 (9. piętro budynku Textilimpex), naprzeciwko Dworca Łódź Fabryczna. W pobliżu znajduje się wiele przystanków autobusowych i tramwajowych, a nawet przystanek kolei aglomeracyjnej (Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej), także urzędy (wydział paszportowy w tym samym budynku), restauracje, kawiarnie, obiekty użyteczności publicznej (banki, bankomaty) i parkingi.

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Soboty i/lub inne godziny – po wcześniejszym indywidualnym umówieniu.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii notarialnej, w ramach których oferujemy profesjonalną obsługę, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego klienta.

Notariusze posługują się językiem angielskim. Kancelaria notarialna jest przyjazna dzieciom.

Czynności notarialne dokonywane są przez Notariusz Weronikę Lendlę i Notariusz Barbarę Różańską-Filipczak

POZNAJ NAS LEPIEJ »

CZYNNOŚCI

Zakres czynności, których możesz dokonać u notariusza jest bardzo szeroki. Poniżej znajdziesz najczęstsze z nich.
NIERUCHOMOŚCI
SPADKI
SPRAWY MAŁŻEŃSKIE
SPÓŁKI
OŚWIADCZENIA
PEŁNOMOCNICTWA
POŚWIADCZENIA
INNE
Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

INFORMACJE_ Notariusz udziela bezpłatnych informacji w zakresie związanym z czynnościami notarialnymi.
Dbając o interesy stron, przed dokonaniem czynności notarialnej, notariusz udziela wszelkich niezbędnych wyjaśnień i udziela odpowiedzi na wszystkie pytania.

MIEJSCE_ Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

JĘZYK_ Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego, wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

TAJEMNICA_ Notariusz jest obowiązany zachować w tajmnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

DOKUMENTY

Poniżej przedstawiamy dokumenty, niezbędne do wykonania wybranych czynności notarialnych.
 

W szczególnych przypadkach może zajść konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów.

OPŁATY

W większości przypadków wynagrodzenie zależne jest od wartości przedmiotu czynności i wyliczane jest w oparciu o stosowne przedziały kwotowo-procentowe.

Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

KONTAKT

90-113 Łódź
ul. Gen. Romualda Traugutta nr 25
budynek Textilimpex IX piętro (winda)


T: +48 (42) 673 53 68
T: +48 600 947 867
T: +48 607 599 472

kancelaria@rejent24.pl

www.rejent24.pl

Kancelaria Notarialna Weronika Lendla
Barbara Różańska-Filipczak Notariusze spółka cywilna.

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU /
OD 9:00 DO 17:00

Istnieje możliwość dokonania czynności w innych godzinach, a także w soboty po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu.