KANCELARIA
NOTARIALNA

Weronika Lendla Barbara Różańska-Filipczak
Notariusze spółka cywilna

O NAS

Kancelaria zlokalizowana jest przy ulicy 6 Sierpnia 5 (pierwszy Miejski podwórzec - Woonerf), między al. Kościuszki i ul. Piotrkowską, co gwarantuje dogodny dostęp zarówno dla osób zmotoryzowanych, korzystających ze środków komunikacji miejskiej, rowerzystów, jak i pieszych. W pobliżu znajdują się liczne parkingi (w tym bezpłatny parking na ul. 6 Sierpnia), przystanki wielu linii komunikacji miejskiej, urzędy, restauracje, kawiarnie, a także punkty użyteczności publicznej (banki, bankomaty).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Istnieje możliwość dokonania czynności w innych godzinach, a także w soboty po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii notarialnej, w ramach których oferujemy profesjonalną obsługę, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego klienta.

Notariusze posługują się językiem angielskim. Kancelaria notarialna jest przyjazna dzieciom.

Czynności notarialne dokonywane są przez Notariusz Weronikę Lendlę i Notariusz Barbarę Różańską-Filipczak

POZNAJ NAS LEPIEJ »

CZYNNOŚCI

Zakres czynności, których możesz dokonać u notariusza jest bardzo szeroki. Poniżej znajdziesz najczęstsze z nich.
NIERUCHOMOŚCI
SPADKI
SPRAWY MAŁŻEŃSKIE
SPÓŁKI
OŚWIADCZENIA
PEŁNOMOCNICTWA
POŚWIADCZENIA
INNE
Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

INFORMACJE_ Notariusz udziela bezpłatnych informacji w zakresie związanym z czynnościami notarialnymi.
Dbając o interesy stron, przed dokonaniem czynności notarialnej, notariusz udziela wszelkich niezbędnych wyjaśnień i udziela odpowiedzi na wszystkie pytania.

MIEJSCE_ Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

JĘZYK_ Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego, wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

TAJEMNICA_ Notariusz jest obowiązany zachować w tajmnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

DOKUMENTY

Poniżej przedstawiamy dokumenty, niezbędne do wykonania wybranych czynności notarialnych.
 

W szczególnych przypadkach może zajść konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów.

OPŁATY

W większości przypadków wynagrodzenie zależne jest od wartości przedmiotu czynności i wyliczane jest w oparciu o stosowne przedziały kwotowo-procentowe.

Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

KONTAKT

90-606 Łódź
ul. 6. Sierpnia nr 5

T: +48 (42) 673 53 68
T: +48 600 947 867
T: +48 607 599 472

kancelaria@rejent24.pl

www.rejent24.pl

Kancelaria Notarialna Weronika Lendla
Barbara Różańska-Filipczak Notariusze spółka cywilna.

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU /
OD 9:00 DO 17:00

Istnieje możliwość dokonania czynności w innych godzinach, a także w soboty po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu.

QR code

Na skrzyżowaniu ul. Zielonej z al. Kościuszki znajdują się przystanki tramwajowe linii 6, 7, 8, 9, 9A, 12, 13, i 14 oaz Z2, a także autobusowe linii 99 i 99A.

W pobliżu kancelarii można skorzystać z darmowego parkingu na ul. 6 Sierpnia oraz ogólnodostępnych miejsc do parkowania w ramach miejskich stref parkingowych, a także z prywatnych parkingów, w tym parkingów strzeżonych.